Nutidens sömnbesvär

Sammanhängande sömn av god kvalitet är den enskilt viktigaste processen för regenerering av kropp och själ. Under de periodiskt återkommande lätta och djupa sömnfaserna inom sömncykeln varierar också frekvensen av hjärnaktivitet. Under denna tid lagras och bearbetas dagens erfarenheter och känslor. Tillväxthormonet som utsöndras på natten säkerställer rekonstruktion av skadad vävnad. Detta sker huvudsakligen under de två första djupa sömnfaserna. Här talar man om kärnsömn, för här sker de viktigaste integrationsprocesserna i hjärnan.

Otaliga fysiska och psykiska sjukdomar är förknippade med sömnstörningar. De vanligaste kortsiktiga konsekvenserna av för lite eller oregelbunden sömn är: immunförsvaret försvagas, minskad fysisk och psykisk förmåga, koncentrationssvårigheter samt försämrad förmåga att lagra nya kunskaper till följd. De långsiktiga konsekvenserna av sömnberövande är bland annat högt blodtryck och därtill ökad risk för stroke, diabetes och hjärtinfarkt. Även depression, svagt immunförsvar, förlust av libido kan förekomma och är ofta direkt relaterade till sömnstörningar.

Dessa sömnstörningar kan ha många orsaker. Fysisk, känslomässig eller mental stress leder bland annat till central nervspänning och ökad produktion av stresshormonet kortisol. Kronisk smärta som oftast är intensiv på kvällarna gör det svårt att somna. Det allt mer intensiva surfandet framför olika skärmar fram till sent på kvällen försenar också kroppens egen produktion av melatonin och därmed möjligheten att utnyttja den grundläggande kärnsömnen.

Melatonin – Kroppens egna sömnmedel

Melatonin, som är kroppens eget sömnhormon, fungerar huvudsakligen som en sömninducerare och kallas därför också natthormon och produceras av hjärnans pinealkörtel (epifys). En ökad koncentration av detta hormon i blodet initierar vilopausen i kroppen. Under kvällen minskar ljusintensiteten vilket också orsakar en ökad melatoninproduktion. För oss nordbor är detta ofta ett problem under sommarmånaderna då nätterna är korta och ljusa. Kroppen har då svårt att själv producera den mängd melatonin som vanligtvis behövs för att bibehålla hälsosamma sömnrutiner.

Under skiftarbete eller flygresor över flera tidszoner upplever många samma problem på grund av jetlag, dvs effekten av en fördröjd melatoninproduktion. Om ljusets verkan är artificiellt förlängd hämmar detta också produktionen av melatonin. Vi känner av denna effekt när vi arbetar framför dataskärmen sent på kvällarna.

Har du sömnbrist kan det mycket väl bero på just fördröjd- eller för låg produktion av melatonin. Det kan därför vara en idé att höja melatoninnivån genom att prova tillföra kroppen naturliga melatonindroppar. Melatonin skapar idealiska förutsättningar för hälsosam och rogivande sömn och hjälper dig att komma ner i varv så att du lättare kan somna och fortsätta sova under natten. Om du känner igen dig i detta eller vet med dig att du har svårt att sova kan du med fördel prova melatonin.

Du hittar vår rekommenderade produkt här

CBD psykoaktivt

Är Cannabidiol en psykoaktiv cannabinoid?

Kan man bli “hög” av CBD?

Detta är en fråga som vi ser att många ställer och svaret är enkelt – Nej, CBD har inte psykoaktiva egenskaper. Snarare tvärtom.

Låt oss fördjupa oss ytterligare. I hampaplantan finns över 80 aktiva cannabinoider varav CBD är en av dem. Cannabinoider är en grupp kemikalier som aktiverar cannabinoidreceptorer i ett fysiologiskt system som kallas endocannabinoidsystemet (ECS). De cannabinoider som finns i hampaplantan kallas för fytocannabinoider. Det många inte vet är att kroppen även tillverkar egna liknande cannabinoider som kallas endocannabinoider. De två mest betydande fytocannabinoiderna som vi kommer att prata om nu heter THC (Tetrahydrocannabinol) och inte så otippat, CBD (Cannabidiol). THC är den cannabinoid i plantan som har euforiserande, eller psykoaktiva, egenskaper, alltså det berusande ämnet som gör att användaren känner sig “hög”. THC har länge varit känt från marijuana som typiskt röks i rekreationssyfte.

Många tror att CBD och THC delar den psykoaktiva egenskapen eftersom att båda ämnen kommer från cannabis, men detta stämmer inte. Till skillnad från THC har CBD faktiskt en motsatt effekt. CBD är icke-psykoaktiv, vilket betyder att ämnet därför inte kan skapa någon form av rus, eller göra användaren “hög” som man säger i dagligt tal.

Hur fungerar CBD och THC?

När vi talar om skillnaden på CBD och THC så handlar det i grund och botten om den cannabinoida CB1-receptorn som återfinns i endocannabinoidsystemet (ECS). CB1-receptorn påverkar vår hjärna och vårt centrala nervsystem (CNS). CB1-receptorn är en viktig del av hjärnans belöningssystem och reglerar en lång rad av psykiska processer såsom aptit, smärta, humör och minne. THC binder sig väl till CB1, medan CBD inte kan interagera med CB1 direkt. Den endocannabinoid i kroppen som kan interagera med CB1 heter Anandamid. När kroppen producerar Anandamid tenderar man att känna sig avslappnad och lugn. Man kan säga att THC är en “nyckel” som liknar Anandamid så pass bra att det också passar in i, och har förmågan, att aktivera CB1, så att de producerar samma euforiska känslor. När man intar THC påverkas alltså CB1-receptorn vilket leder till att man upplever de euforiska effekterna.

CBD har däremot inte en bra passform när det kommer till CB1. CBD kategoriseras som en antagonist av CB1 vilket betyder att CBD inte fungerar direkt med CB1-receptorerna och istället verkar repressiv mot CB1-aktiverande egenskaper såsom de man finner hos THC. Detta innebär att om man intar CBD samtidigt som THC så blockeras THC-komponenten från att påverka CB1-receptorn, och verkar istället hämmande mot de psykoaktiva effekterna av THC. Se illustration.

Kan man bli hög av CBD?Därför har CBD varit ögonöppnande för många människor som önskar ta del av dess breda profil av hälsomässiga egenskaper utan ruseffekter – så att man kan upprätthålla ett stabilt sinne efter intag.

Att CBD inte är psykoaktiv är för många något nytt. Det finns en bred missuppfattning om att samtliga komponenter i hampaplantan skulle ha euforiserande egenskaper. Men det är alltså endast THC-komponenten som står bakom detta tillstånd. Hampaplantan innehåller över 80 aktiva cannabinoider som var och en har olika egenskaper. Det är viktigt att inte generalisera en hel planta utifrån ett av dessa ämnen och den drog som växte fram under 70-talets hippiekultur.

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22625422
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18537620
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid

Uppdaterad studie om CBD och dess biverkningar

Det är sen tidigare känt att CBD har relativt få biverkningar i jämförelse med syntetiskt framställda mediciner och preparat som ordineras till och används av miljontals människor världen över. I en uppdaterad studie beträffande biverkningar av CBD hos personer som är drabbade av psykotiska störningar eller epilepsi finner vi ytterligare bevis för denna potentiellt mer fördelaktiga biverkningsprofil i jämförelse med de mediciner som ordineras av läkare idag.

CBD kontra läkemedel

De vanligast förekommande biverkningarna av CBD hos patienter som deltog i studien visade sig vara trötthet, diarré och ökad/minskad aptit. För en person med medelsvår till svår epilepsi ordineras vanligtvis flera olika läkemedel som tillsammans kan bidra till en rad allehanda biverkningar. I vissa fall kan summan av dessa biverkningar utmynna i mer lidande för den drabbade än anfallen i sig. I jämförelse med andra läkemedel som används för behandling av dessa medicinska tillstånd har CBD därmed visat sig kunna ha en bättre biverkningsprofil och har därför potential att förbättra patienternas upplevelse och mottaglighet av behandlingen.

Antipsykotiska läkemedel har tillika en rad biverkningar som givetvis varierar till antal och utfall beroende på en rad faktorer. Några av de allvarligare biverkningarna är: hormonella biverkningar, viktökning, trötthet, nedsatt kognitiv förmåga, minskad sexlust samt kramper och andra muskelbiverkningar. Andra mer vanliga men inte fullt så allvarliga biverkningar är yrsel, högre puls, förstoppning och muntorrhet med flera.

CBD har jämförelsevis få och lindriga biverkningar i relation till antipsykotiska läkemedel och preparat. Muntorrhet, sänkt blodtryck, ökad/minskad aptit, trötthet (vid för stora mängder) samt diarré (pga ämnet klorofyll som bl.a. rensar mag- och tarmsystemet från skadliga bakterier och toxiner) är vanligast förekommande. I uppstartsfasen kan somliga uppleva förvärrade symptom, så kallade utrensningssymptom, då immunförsvaret aktiveras. Det är kroppens sätt att boosta immunförsvaret genom att rensa ut skadliga gifter och restprodukter som lagrats i kroppen, därav symptomen.

Sammanfattningsvis så har CBD visat sig ha en skonsammare biverkningsprofil men det är viktigt att påpeka att studien även slår fast att mer forskning bör tillämpas på området för att vidare och mer djupgående undersöka och kartlägga ännu ej identifierade biverkningar av CBD.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/

CBD stöttar vår homeostas

CBD och hälsa

Tusentals studier pekar på att CBD har hälsofördelar, särskilt för vårt fysiologiska system och homeostas (den sunda balansen). I denna artikel kan du läsa om CBD och hälsa. Lär dig mer om CBD i förhållande till den generella hälsan och vad en sund hälsa egentligen är. CBD är minst sagt ett väldigt speciellt kosttillskott. Cannabinoider har faktiskt visat sig vara viktiga för människans fysiologi.

 

Vad är hälsa?

Men först, vad är hälsa? Är det bara att inte vara sjuk? Eller om du inte har några symptom så är du förmodligen frisk? Det ligger mycket djupare än så, men hur fungerar det fysiologiska systemet och hur är det utformat?

Alla aspekter av mänsklig fysiologi är baserade på motsatsbalansen. Liksom Yin och Yang, negativ och positiv, plus och minus, är syftet att skapa en homeostas, ett mittemellan, eller med andra ord, en sund fysiologisk balans.

Om vi tar några specifika områden av fysiologi som t.ex. immunsystemet kommer motsatserna att vara anti-inflammation vs. inflammation. Vi bör helst balansera någonstans mellan anti-inflammation och inflammation, då fungerar vårt immunsystem som det ska. I förhållande till nervsystemet har vi två motsättningar: stress och inre lugn, med andra ord kan vi också kalla det “gaspedalen” och “bromsen”. Talar vi om det endokrina systemet, alltså hormonsystemet, har vi katabolism vs. anabolism, alltså nedbrytning och uppbyggning. När de två krafterna är i balans är vårt hormonsystem i balans. Vi har också oxidationssystemet där vi har antioxidant vs. oxidant. Många tror felaktigt att vi måste inta massor av antioxidanter hela tiden, men för att överleva måste oxidanter också existera. Därför är det också viktigt att dessa två element är i balans – i homeostas. I allmänhet måste hela vårt fysiologiska system ständigt vara i denna homeostas, den dynamiska balansen mellan motsatser. Ju mer din fysiologi lyckas vara i denna homeostas, desto starkare är din hälsa och desto mer kan din kropp tolerera.

 

Den dynamiska balansen

Frågan är då, vad är den dynamiska balansen? Det bästa sättet att förklara det på är att beskriva det med en oro, liksom något du garanterat upplevde när du var yngre eller kanske fortfarande gör idag. Du har alla horisontella pinnar med snören som hänger ned med t.ex. stjärnor i änden av varje snöre. I denna speciella illustration kan stjärnorna representera signalmolekylerna i kroppen. Så om detta var en modell av ditt neurologiska system skulle stjärnorna representera neurotransmittorerna.

Om det var en modell av ditt endokrina system skulle stjärnorna representera dina hormoner, om det var ditt immunsystem skulle stjärnorna vara cytokiner (signalproteiner) som bl.a har viktiga funktioner i immunsystemet. Det som är avgörande för denna dynamiska balans är att om du ändrar så mycket som minsta lilla sak i denna oro har det en stor effekt på allt annat i oron.

Om du till exempel har en stjärna som är röd, upphöjd och tynger kan denna stjärna minska oron och allt i oron kommer att ändra sig. Du kommer inte kunna förändra ett enda element i oron utan att det har en effekt på allt annat. Du kommer alltid att gå igenom perioder i ditt liv där denna oro kommer att hoppa upp och ned och svänga mycket, men vid något tillfälle kommer svängningarna att stanna av och kroppen kommer sedan hitta en ny balanserad position igen, en ny homeostas. Men allt kommer att förändras i oron och nästan alla horisontella pinnar kommer inte längre att ligga ner, utan i alla möjliga vinklar, och stjärnorna kommer att ligga på alla möjliga platser och positioner.

Det är så dessa svängningar och ändringar i oron gör att man kommer känna symptom, tecken på sjukdom osv. Men våra fysiologiska system är så smart konstruerat att det fysiologiska systemet och kroppen kompenserar oavsett om det alltid kommer att hitta en balans igen, och därför kan du fortsätta att fungera normalt trots dessa fluktuationer.

 

Läkemedlets funktion

Om du skulle förklara hur många läkemedel fungerar kan man till exempel föreställa sig att om du nu var sjuk så hade en av stjärnorna i den vänstra sidan av oron varit röd, upphöjd och tung. Du kommer förmodligen att gå till läkaren, läkaren skriver ut medicin för att behandla stjärnan på den vänstra sidan. Läkemedlet är utformat för att bekämpa och “pressa” ihop symptomen, men den kommer endast gå in och jobba på stjärnan som skapar symptomet som behöver behandlas, och INTE de andra stjärnorna eller hela systemet som helhet.

Som vi vet har läkemedel ofta många biverkningar, så på grund av det läkemedel du tar, kan en annan stjärna i oron drabbas och betunga. Du har nu fler symptom och behöver ta mer medicin för att hantera biverkningarna från tidigare medicin. Men nu är den tredje stjärnan i obalans på grund av medicin nr 2, och du kommer då att pressa symptomen från den också. Så nu skulle man kunna tro att allt är stabilt igen eftersom oron inte svänger längre. Men vad som egentligen sker är att du har alla typer av konstgjorda vikter fästa på stjärnorna, så att du kan se att din fysiologi är under mycket stress och press p.g.a vikten av de olika läkemedlen. Detta kommer då att resultera i en oro utan svängningar, men samtidigt kommer alla pinnar i oron att böjas p.g.a vikten och därför befinna sig under högt tryck. Så om bara något litet går fel nu med din fysiologi, vilket kan vara något så enkelt som en liten förkylning eller virus, kan det orsaka att en av pinnarna går av. Och föreställ dig de svängningar som detta utlöser – vilket kan vara dödligt för hälsa och tillstånd.

Så med andra ord kan man säga att de flesta läkemedel fungerar i linje med symptomen och inte själva systemet vilket orsakar stor press på fysiologin.

Detta syftar till att få dig att förstå skillnaden mellan hur läkemedel påverkar fysiologi jämfört med hur CBD påverkar fysiologi.

 

Vilken funktion har CBD?

Men hur fungerar CBD på systemet, eller på vår hypotetiska oro? Istället för att arbeta på nivå med symptomen (stjärnorna) arbetar CBD på nivå med orons balans – där nexus befinner sig. Det är de små gröna globerna som sitter i mitten av alla pinnar i oron (se illustration ovan), där snörena till stjärnorna är anslutna. Det är här i globen som systemet vet när oron är i balans eller obalans. Den kan inte säga vad som sker i stjärnorna, men endast i de gröna globerna där balansen bibehålls eller förstörs. Vi kan nu föreställa oss att CBD går in och arbetar där de gröna globerna sitter. Om vi kikar lite närmre på den gröna globen som t.ex. representerar det centrala nervsystemet – här kommer vi kunna se de enskilda cellerna som omfattas av många receptorer och dessa receptorer är specifikt utformade för att binda till CBD. CBD arbetar inne i kärnan i våra celler där proteinerna skapas. Här hjälper CBD till att reglera transskriptionen av tusentals gener som utgör signalmolekylerna som naturligt minskar inflammation i vårt centrala nervsystem och i immunsystemet. Det kommer då att ske en återställning av homeostas både i vårt immunsystem och i centrala nervsystemet.

CBD går in och “uppreglerar” de gener som skapar antiinflammatoriska bio-kemikalier och nedreglerar de gener som skapar de inflammatoriska bio-kemikalierna. Detsamma gäller för nervsystemet. CBD kommer uppreglera GABA som medför ro och kontroll av det centrala nervsystemet och nedreglera signalämnet glutamat, som tidigare nämnt, kan beskrivas som bromsen och gaspedalen.

Så om vi har en inflammerad och upphöjd stjärna i vår hypotetiska oro och introducerar CBD kommer vi se en kaskad av homeostas som går igenom alla punkter i vårt system, eller orons gröna glober. Oron återgår sedan till homeostas och den ursprungliga friska balansen uppnås igen. Men det fysiologiska systemet är mycket mer komplext än denna simpla oro som i verkligheten skulle bestå av flera hundra eller tusentals av stjärnor. Detta kan förklara många okontrollerade och oförutsägbara läkemedelsinteraktioner, för att om du påverkar en liten stjärna kommer den förändra de andra många hundra stjärnor och ingen kommer någonsin hitta den.

 

Endocannabinoidsystemet

CBD kan bidra till ökad homeostas i hela vårt immunsystem och centrala nervsystemet, men hur kan detta ske?

Som tidigare nämnt har vi speciella receptorer som är särskilt utformade för CBD. Dessa receptorer utgör det endocannabinoida systemet. Det upptäcktes 1992 av Dr. Rafael Mechoulam från Hebrew University i Israel. ECS-systemet är ett nätverk av celler som har receptorer endast för CBD, det finns faktiskt fler receptorer till CBD i kroppen än någon annan typ av receptor. Så det endocannabinoida systemet är klart det största nätverket av sitt slag i hela vår fysiologi. Man har också upptäckt att vi tillverkar våra egna cannabinoider i kroppen. Vi har CBD-receptorer i centralnervsystemet, blodcirkulation, benmärg, immunförsvar och lymfsystemet. Men varför är det så viktigt för oss?

Nästan alla människor, särskilt oss i västvärlden och i USA, drabbas ständigt av inflammation p.g.a miljögifter, såsom tungmetaller och bekämpningsmedel, kroniska biologiska infektioner såsom bakterier, virus, svamp o.s.v, och inflammatorisk kost, som till exempel för mycket fett och socker. Så vilka symptom och stress ger allt detta?

Om ditt immunförsvar har fått en inflammation finns det en risk att du lider av autoimmuna sjukdomar, ledgångsreumatism, fibromyalgi, multipel skleros, psoriasis, eksem, kronisk infektion och så vidare. Det kan också finnas inflammation i det centrala nervsystemet där dessa besvär kommer till ytan såsom ADHD, migrän, ångest, PTSD, sömnlöshet, med mera. Många av dessa sjukdomar existerade faktiskt inte för 100-150 år sedan eller i varje fall mycket sällan. Sjukdomarna förekommer främst i denna tid och beror ofta på våra skadliga omgivningar och miljö och toxiner som vi dagligen absorberar i vårt system. Så om du lider av någon av dessa sjukdomar kan CBD gå in och reparera och återställa din fysiologiska balans genom endocannabinoidsystemet som upprätthåller homeostas.

 

Så vad kan vi konkludera genom detta?

Hälsa är helt klar något vi kan uppnå genom fysiologisk homeostas och en sund balans. Det är dock inte något som bara kan uppnås genom CBD, men också genom hälsosam kost, motion och god livsstil.

Källa:
Video: Asher Milgrom, PhD i Biomedicinsk vetenskap, CEO & Founder at Advanced Integrative Medicine & Surgery.

De vanligaste cannabinoiderna och dess egenskaper

 

 

Vi får ofta frågor om cannabinoider, vilka attribut de har och vad de egentligen gör. Vi har därför sammanställt övergripande information om de allra vanligaste cannabinoiderna och de utmärkande egenskaper som är kopplade till dessa. Vi hoppas att informationen är upplysande och kommer till användning!

Cannabis är till stor del synonymt med den rusgivande effekt som man känner igen från många hampasorter. Tetrahydrocannabinol eller THC (den rusgivande substansen i cannabis) har på grund av de psykoaktiva effekterna, kommit att bli den mest igenkända cannabinoiden. Detta håller dock på att förändras genom betydande forskning på andra cannabinoider och deras eventuella hälsofördelar samt ökad medvetenhet och kunskap bland allmänheten till följd.

Cannabidiol (CBD) är troligtvis den cannabinoid som fått mest uppmärksamhet i media den senaste tiden. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att studier påvisar en rad hälsosamma egenskaper hos CBD som bland annat kan ha god effekt mot smärta, inflammation och illamående men även neurologiska sjukdomar som exempelvis epilepsi och psykiatriska sjukdomar som depression och ångest (se infografik).

CBD är till skillnad från THC inte en psykoaktiv eller rusgivande cannabinoid. I själva verket är samtliga cannabinoider som omnämns i denna artikel icke-psykoaktiva, bortsett från just THC.

Andra intressanta cannabinoider är bland annat Cannabinol (CBN) som är antioxiderande samt har visat sig ha smärtstillande och lugnande egenskaper. Tetrahydrocannabinolsyra (THCA) har anti-inflammatoriska och neuroskyddande egenskaper, inte att förväxla med Tetrahydrocannabivarin (THCV) som bland annat är aptit-dämpande och som kan hjälpa vid behandling av metaboliska sjukdomar som exempelvis diabetes.

Cannabigerol (CBG) är en annan cannabinoid med potentiella hälsofördelar. CBG är bland annat känt för att ha antiseptiska egenskaper och forskning tyder på att det kan vara effektivt mot bakteriella infektioner som MRSA. Cannabichromene (CBC) är en av de cannabinoider vi vet minst om men som tros ha enorm potential. Studier som gjorts föreslår att CBC kan ha anti-inflammatoriska, anti-virala samt anti-fungala eller “svampdödande” egenskaper. Cannabidolic Acid (CBDA) är bland annat anti-inflammatorisk samt tros lindra illamående och kräkningar. Cannabidivarin (CBDV) har antikonvulsiva effekter och kan erbjuda ett alternativ vid behandling av epilepsi.

 

 

 

 

 

Stress, ångest och depression

Stress, ångest och depression är ofta tre saker som utlöser varandra och snabbt kan bli till en ond cirkel. Det går ut över jobbet, det sociala och vardagliga uppgifter. Nya studier visar att CBD kan ha bra egenskaper i förhållande till stress, ångest och depression.

 

Stress

Stress kan också refereras som “The Public Enemy no.1”. Det påverkar både det yttre och det inre och utan att man vet om det kan kronisk stress i värsta fall leda till sjukdom. Uppfattning och hantering av stress kan variera från person till person eftersom vissa kan hantera mer än andra.

Stress är nödvändigtvis inte farligt. Det är lätt att stressa under en kortare period eller över småsaker. Det är en naturlig del av livet och en av kroppens många olika mekanismer. Men problemet uppstår i samband med att vardagen blir lika med stress. Det kan variera hur man definierar symptomen som kommer från stress. Vissa märker det psykiskt, som till exempel dåligt självförtroende eller självkänsla, depression, känna sig uppgiven, aggressiv, ha låg sexuell lust, sömnlöshet, humörsvängningar, etc. Det kan även finnas fysiska symptom som trötthet, hjärtklappning, extra känslig för smärta eller i värsta fall få tillfälliga magsår.

 

Stress och kortisol

Kortisol är en sak vi inte kan leva utan, men i stora mängder kan det vara farligt för kroppen. Kortisol är ett hormon som bildas i binjurarna. Detta hormon utsöndras när man tvingas att “slåss”, eller hamnar i ett tillstånd där kroppen tvingas gå in i försvarsläge. Det kan vara läkning efter en operation, för lite sömn eller en reaktion mot hot eller fysiskt hårt arbete. Därför bildas kortisol när kroppen är under hög press, antingen fysiskt eller psykiskt. Det är ofarligt för kroppen i små mängder och i korta perioder, men går man konstant runt med kronisk stress eller befinner sig under ständig press, produceras det för mycket kortisol och produktionen kan därmed komma ur rytm. Detta kan vara ohälsosamt för kroppen, blodtrycket och immunförsvaret. Man blir extra känslig mot infektioner och har lättare tendens till inflammation i kroppen.

 

Ångest och depression

Ångest kommer i många former. Det kan vara extrem nervositet, rädsla, ont i magen och osäkerhet som förvandlas till ångest. Det kan vara allt från ångest för det sociala till ångest för att utföra simpla uppgifter i vardagen eller ångestsjukdomar såsom fobier, m.m.

Depression kommer oftast från stress och ångest. Det är en känsla av tomhet och att känna sig uppgiven, känslan av att man inte orkar kliva ur sängen på morgonen och möta dagens uppgifter och plikter. Kanske har du varit med om en tragisk upplevelse eller stora ändringar i ditt liv som kan vara svårt att förhålla sig till. Depression kan vara orsaken till många saker som generellt beror på psykiska påfrestningar som skapar en obalans i hjärnan. Forskning tyder på att personer med depression har minskat serotonin och dopamin.

Signalämnet dopamin kallas också för “hjärnans lyckomedel”, frisättningen av detta ämne ger en känsla av lycka och välbefinnande. Serotonin är också en signalsubstans som spelar en viktig roll i förhållande till humör, självkänsla, depression och många andra saker, och det är här CBD kommer in i bilden.

 

Stress, ångest, depression och CBD

CBD har visat sig vara ett potentiellt bra medel mot stress och ångest eftersom att CBD interagerar med det endocannabinoida systemet (läs mer om det här). Detta system består av receptorer och neurotransmittorer som finns för att kontrollera det mesta i hela kroppen. Genom att introducera kroppen till CBD går det in och påverkar det endocannabinoida systemet. Vid exempelvis stress eller ångest interagerar cannabinoiderna med CB1-receptorerna som huvudsakligen sitter i hjärnan. Neuroner i det centrala amygdala i hjärnan, där stress och ångest styrs, blir mindre aktiva.

Vid stress spelar kortisol en mycket stor roll. CBD kan dämpa en ökad kortisol-nivå i kroppen. Kroppen är vanligtvis bra på att reglera kortisolnivån själv och upprätthålla en normal rytm, men som sagt kommer rytmen och nivån påverkas kraftigt i samband med konstant stress och press.

CBD kan ha en positiv effekt på kroppens hälsa och kan hjälpa till att reglera ens sätt att reagera på stressiga situationer. Men man bör också komma ihåg att externa faktorer också spelar en roll när det kommer till stress. CBD kan göra många saker, men dessvärre kan den inte reducera alldaglig stress och vårt egna jag.

Som tidigare förklarat har folk med depression en reducerad mängd signalämnen som dopamin och serotonin. Dessa signalämnen spelar en stor roll när det kommer till lycka, självkänsla, humör och den psykiska balansen. Dessa receptorer har helt enkelt blivit utmattade och tömda vilket sedan leder till att man får en depression. CBD kan inte gå in och bota depression, men studier har visat att CBD kan aktivera serotoninreceptorn och därmed ge en boost på självkänsla, humör och ge en antidepressiv effekt.

Det finns fortfarande mycket lite forskning på detta område, så CBD bör endast ses som ett hälsosamt kosttillskott som helt klart har en potential för personer med depression, men inte som ett botemedel. Uppsök alltid en läkare om du tvivlar över ditt mentala tillstånd eller önskar behandla en svår depression med CBD, vi kan endast vägleda i förhållande till den forskning som vi håller oss uppdaterade med.

 

Livsomständigheter spelar också roll!

En sak man också bör komma ihåg är att livsomständigheter också spelar en stor roll i när man pratar om stress, ångest och depression. CBD är ett mycket bra supplement och är bra för kroppens hälsa och balans. CBD kan vara en bra början till att bli av med sin stress, ångest eller depression. MEN det kan finnas fundamentala saker i ditt liv som du behöver ändra på eller arbeta med innan du märker en skillnad, för som sagt, CBD kan många saker, men den som kan mest, är du själv.

 

Vilken produkt passar bäst för mig?

Det finns ett hav av CBD-produkter och varianter, så det kan vara svårt för vissa att avgöra vad de har användning för. När det kommer till stress, ångest och depression är det mycket olika från person till person hur kraftigt man känner symptomen och vilken nivå man ligger på. Vi kommer ändå prova att vägleda dig på bästa möjliga vis. Men kom ihåg att det är individuellt hur man reagerar på CBD.

Produkterna innehåller olika mängder av CBD (cannabidiol), och betäcknas med procent. Vi har 3%, 15%, 20% och 30%. Det betyder att i exempelvis 3%-oljan är det 3% som utgör CBD och resten är mineraler och vitaminer.

Ju starkare symptom och besvär man har, ju högre koncentrat av CBD rekommenderar vi. 3% CBD-oljan är mest lämpad till de som inte dras med något allvarligt. Denna olja passar som kosttillskott och hjälper kroppen att upprätthålla en sund balans.

Lider man av stress, ångest och depression rekommenderar vi att man köper 15% CBD olja. Denna kan vara bäst lämpad eftersom att den har ett högre innehåll av CBD, och för dem i den övre delen av nivån, har användning för fler cannabinoider.

 

Vägledning dosering

Vi rekommenderar att man använder en upptrappningsmetod. Börja med 1 droppe 3 gånger per dag i 1 vecka. Öka sedan mängden till 2 droppar 3 gånger per dag i ytterligare 1 vecka. Är detta inte nog kan man därefter öka doseringen till 3-4 droppar. Du märker själv när du nått en dos som passar dina behov. Anledningen till att man helst bör dosera 3 gånger per dag, morgon, middag och kväll, är för att få en jämn effekt. CBD ger effekt i cirka 6-10 timmar.

Det är individuellt hur man reagerar på CBD och hur snabbt man känner av effekten. Därför är det viktigt att man också känner efter själv och ger det tid.

Guide: Rengöring av Pipettflaskor till CBD olja

En del kunder har upplevt att deras olja ibland läcker och att korken skruvar av sig.

Detta beror inte på att flaskorna är otäta eller på annat sätt defekta. I sådana fall hade flaskorna varit otätade från början och därmed läckt ut under transport.

Problemet beror helt enkelt på att CBD oljan (som alla andra oljor) är väldigt fet. Det innebär att om oljan flyter ut i gängan eller i locket kan oljan förhindra att locket stängs ordentligt. Lösningen är lyckligtvis rätt enkel och kräver endast lite köks/toalettpapper.

Se hur vi rengör pipettflaskan i videon nedan:


Ett annat trick är att linda en liten bit papper runt gängan som sedan suger upp den överflödiga oljan som på bilden:

 

 

Såhär undviker du problemet:

Hur ofta flaskan behöver rengöras beror på hur mycket olja du “spiller” i gängan. Personligen har jag rengjort mina oljor 2 gånger inom loppet av de senaste 14 månaderna som jag använt mig av oljan. Av egen erfarenhet är de största “misstagen” som gör att oljan flyter ut i gängan följande:

1. Du öppnar flaskan för snabbt efter att du har skakat den. Vänta gärna ett par minuter så att oljan hinner rinna ner i flaskan igen innan du öppnar.

2. Rester av oljan i pipetten kan “åka bakåt ut i locket”. Se därför till att endast suga upp några droppar i pipetten när du vill använda oljan, istället för att fylla upp hela pipetten. Kom även ihåg att tömma pipetten tillbaka i flaskan efter användning. Se även till att inte vända flaskan upp och ned när du skruvar av locket, så att oljan stannar i botten av flaskan och pipetten.

3. Låt bli att skaka oljan för mycket. Det är inte en milkshake. 🙂 2-3 snabba skak är nog. Man kan också med fördel skaka flaskan i sidled istället för upp och ner.

Kan jag ge CBD olja till min hund eller katt?

Man kan jämföra djur och människor inom många områden. Vi kan känna samma saker och våra fysiologiska system påminner mycket om varandra. Människor har börjat använda CBD i allt högre grad till många olika saker, men hur ser det ut med våra husdjur? Går det lika bra att ge CBD till husdjur?

JA! Det är tryggt att ge CBD till våra djur. CBD-olja är känt för sina många egenskaper och har inga farliga biverkningar. CBD kan liksom människor öka livskvaliteten hos djur. Djur består också av det endocannabinoida systemet och har CB1 och CB2-receptorer precis som vi människor också har överallt på våra celler. Du kan läsa mer om det här. Detta system interagerar med cannabinoider som vi bl.a. kan få genom oljan. Kroppen producerar också cannabinoider i förväg som aktiverar det endocannabinoida systemet för att skapa en hälsosammare fysiologisk balans.

Vad kan CBD göra för min katt eller hund?

Om din katt eller hund lider av ångest, klåda, hudproblem, håravfall, stress osv. kan CBD gå in och skapa balans i det endocannabinoida systemet med hjälp av cannabinoider från oljan som därmed kan reducera dessa symptom samt bekämpa inflammation.

Studier har också visat att CBD kan ha en benförstärkande effekt. CBD kan aktivera det enzym som hjälper till att stärka och bygga upp skelettet, bland annat efter att man kanske har brutit benet. Där kan CBD hjälpa till och skynda på benläkningen. Detta kan vara aktuellt för exempelvis hästägare som vet hur viktigt det är för hästen att snabbt komma upp på benen igen efter ett benbrott. CBD är dessutom också mycket bra som kosttillskott för djur, alltså inte bara för människor. CBD hjälper även till att boosta djurets immunförsvar.

CBD har bland annat stor potential när det kommer till psykiska problem eftersom CBD kan skapa balans och stabiliserar. Ett bra exempel kan vara på nyårsafton, en dag som många djurägare bävar sig för. Denna dag kan vara lika jobbig för hundägare såväl som kattägare och hästägare. CBD kan även hjälpa djur som blivit vanvårdade och traumatiserade. CBD kan ha en lugnande effekt. Det finns dessutom ingen, eller ospårbara, mängder THC i oljan, och eftersom CBD är icke-psykoaktivt riskerar man inte att djuret blir påverkad eller “hög”.

 

Hur mycket CBD ska jag ge till mitt djur?

Det beror mycket på i vilket syfte du vill ge din hund eller katt CBD, eller om du endast vill använda oljan som kosttillskott i förebyggande syfte.

Som kosttillskott är 1 droppe per dag tillräckligt. Här rekommenderar vi max 3% CBD olja. Önskar du behandla din hund eller katt för något specifikt rekommenderar vi att du börjar med 1 droppe om dagen. Efter ett par dagar kan du värdera om du vill öka dosen till 2 droppar om dagen, beroende på om du märker någon skillnad på ditt djur. Dosen beror även på hur mycket djuret väger, ett större djur kan behöva en aningen högre dos för att få effekt. Men det är viktigt att man börjar smått och går mycket långsamt fram för att se hur djuret reagerar.

Har du ett mycket sjukt djur eller ett djur som upplever smärtor rekommenderar vi att man ökar dosen till 2 droppar per dag, men man märker snabbt på djuret om oljan har en effekt eller ej.

Oljan kan droppas i maten så att oljan tas upp genom matsmältningssystemet, eller droppas direkt under tungan (sublingualt) för snabbare effekt. Den förstnämnda metoden kan dock vara lite enklare, i synnerhet för katter. Man kan aldrig överdosera CBD. Vad som kan hända är att djuret blir tröttare än vanligt. Händer detta bör man minska dosen.

Men kom ihåg att alltid uppsöka en veterinär om ditt husdjur upplever sjukdomsliknande symptom, och även om du planerar att ge ditt djur CBD i kombination med annan medicin eller ensamt som kosttillskott.

Tillbakablick: CBD oljans utveckling genom tiderna

Många har den felaktiga uppfattningen att hampa och hampaolja “uppfanns” under 60-70-talet när ämnet var en viktig del av hippiekulturen och spreds genom andra aktiviteter som ägde rum under dessa årtionden. Men så förhåller det sig inte. Hampaolja har använts i många år och det finns bevis för att både våra gamla förfäder – vikingarna – och lång tid före dem – kineserna – använde cannabis både i religiösa sammanhang och även i medicinska sammanhang.

 

Hampaolja, eller cannabisolja, kan ha en euforiserande effekt om ämnet THC har bevarats och vi bör nog inte ignorera att denna del av oljan har spelat en avgörande roll för användningen av ämnet redan flera tusen år tillbaka. Det finns även indikationer på att, i synnerhet kineserna, använde hampaolja som led vid kirurgiska ingrepp. Hur våldsamt det än kan låta idag måste du komma ihåg att möjligheterna för bedövning trots allt var begränsade.

 

Det är också mycket intressant att se på hur hampa använts i det andliga livet. Liksom den indiska medicinmannen som går i trance genom intag av euforiska svampar, använde kineserna hampaolja i försök att uppnå högre medvetandenivå. Det är allmänt känt att välutvecklade och kulturellt ledande samhällen i alla tider har använt hampa och hampaolja i deras religiösa liv. Det gäller faktiskt också för de gamla grekerna där Oraklet från Delphi upplyste både politiker och krigare i ett påverkat tillstånd.

Hampa kommer från Asien

Men själva historien om hampaoljan börjar varken i Grekland eller hos vikingarna i Norden. Den börjar i Asien – närmare bestämt det område som vi idag känner till som Mongoliet och den sydliga delen av Sibirien. Här har det faktiskt varit möjligt att hitta spår av hampa som är så gamla som 12.000 år. Det ser särskilt ut som att de gamla kineserna hade ett religiöst förhållande till hampa då man hittat rester av plantan både i gravar tillhörande rika människor, men även i gravar som förmodas tillhöra medelklassen.

 

Vi har nu pratat lite om att oljan använts för flera olika ändamål. Och vi kan förmoda att kineserna var väl medvetna om dess smärtlindrande effekt då de – som sagt – använde plantan i samband med kirurgiska ingrepp. Det är alltså inget nytt att hampaolja ses som ett medel som har en gynnande effekt på flera sjukdomar och kroppsliga besvär.

Resten av världen får åtgång till hampaolja

Redan under forntiden förekom handel som korsade länderna vilket innebar att hampaoljan kunde spridas. För cirka 2000 år sedan kom hampan till Korea och därefter spreds plantan mycket snabbt. Det visar sig nämligen att hampa och hampaolja värderades högt och de fick en central roll hos flera tidiga folkslag. Hampa nådde även till Indien där man hittat en gammal dikt som prisar hampans helande egenskaper och nämner plantan som en av de 5 viktigaste örterna i världen.

 

Så vitt vi vet har de gamla folkslagen först och främst använt hampa i torkad form, även om det finns bevis på att hampaolja också förekom. Förr i tiden var det till synes accepterat att använda sig av hampa, eller cannabis som det också kallas, medan det i modern tid oftast kopplas till brott, missbruk och andra missförhållanden. I efterhand har det dock visat sig att hampaoljans egenskaper är så potenta att även läkare, forskare och politiker har börjat ta det på allvar.

Hampaoljan kan sättas i systematisk produktion

Nu har vi kommit till en punkt i historien där hampaoljan kan komma att sättas i systematisk och kontrollerad produktion. Det har flera fördelar. För det första undviker vi att samhället kriminaliserar en stor grupp människor som behöver hampaolja för smärtlindring eller för att lindra symtom från sjukdom eller behandlingar. För det andra kan denna grupp av människor vara säkra på att de får tag i en produkt som är av hög kvalitet och inte på något sätt är förorenad med medel som inte hör hemma där.

 

För att kunna tillverka CBD olja behöver de verksamma ämnena från hampaplantan extraheras. Här är det tal om CBD och THC. THC är det ämne som verkar euforiserande – det är i övrigt mycket olika hur folk upplever ämnet – samtidigt som CBD inte är euforiserande men däremot fungerar muskelavslappnande. Bägge ämnen har alltså en lindrande effekt på många olika symptom eftersom att de interagerar med vårt endocannabinoida system i kroppen som upprätthåller kroppens balans, och man hoppas att produktionen av hampaolja generellt kommer göra livet lättare för de som får tillgång den.

 

För och emot: Därför ska du prova CBD olja

När diskussionen börjar handla om cannabis sker det ofta med hänvisning till att det är olagligt och har varit orsaken till kriminalitet i många år. Det nämns dessvärre inte lika ofta att cannabis, eller hampa, även besitter en lång rad goda egenskaper som aktiva användare framhäver som dess främsta egenskaper. Det har faktiskt visat sig många gånger att cannabis har en överordentligt god effekt när andra traditionella läkemedel inte har fungerat.

 

Idag står vi i valet och kvalet där avkriminaliseringen av cannabis mycket väl skulle kunna hjälpa en mycket stor patientgrupp genom att de därmed skulle kunna använda ämnet legalt. Sakta men säkert har läkare, politiker och forskare även börjat öppna ögonen för att hampa faktiskt besitter gynnande kvalitéer som kan ha en positiv effekt på en lång rad sjukdomar och besvär. Just nu sker kliniska försök som involverar både kroppsliga och mentala sjukdomar, och man hoppas naturligtvis att det sker flera genombrott som gör hampa mer accepterat och kan användas när behovet uppstår.

Du kan få det bättre när du intar hampaolja

Som nämnt i det förra avsnittet finns det en gradvis bred överenskommelse om att cannabis har en positiv effekt på flera olika sjukdomar genom att det stöttar vårt endocannabinoidsystem i kroppen. Dock har hampa använts främst för att lindra symptom som kommer från andra sjukdomar. Forskningen om cannabis har tagit fart efter att flera stater i USA godkänt det för medicinskt bruk. Och det har även öppnat upp för att många människor i Sverige nu öppet talar om deras upplevelser med cannabis. Den lång raden av positiva berättelser runt om i världen har nu lett till att det införts en försöksordning i Danmark som ska identifiera användningen av cannabis i samband med vissa sjukdomar.

Vilka sjukdomar hjälper hampa på?

Det är svårt att svara på vilka sjukdomar som hampa kan ha en gynnande effekt på. Det finns människor som hävdar att hampa kan “bota” det mesta, och det finns de som menar att det inte har någon positiv effekt överhuvudtaget. Svaret finns förmodligen någonstans mittemellan. Det finns nämligen inga tvivel om att hampa har hjälpt en hel del människor med olika sjukdomar och besvär, av vilka vi snart ska kika närmre på. Vi talar alltså om de slags sjukdomar och besvär som upprepade gånger har visat sig reagera positivt på de aktiva substanserna i hampaplantan.

Hampaoljan har en positiv effekt på neurologiska besvär

Neurologiska störningar är sjukdomar som härrör från hjärnan. Det kan exempelvis vara epilepsi, Alzheimers eller skleros. Här är det tal om sjukdomar som alla har ett stort negativt inflytande på patientens dagliga liv. Därför är det naturligtvis önskat att det görs så mycket som möjligt för att minska dessa smärtor och avancerade sjukdomar.

 

Epilepsi är en sjukdom som kan drabba alla människor. Den visar sig oftast exempelvis vid krampanfall. Och det är just dessa anfall som hampa har visat sig kunna minska. Detta sker genom att ämnet THC förhindrar de kraftiga muskelkramperna och därmed kan patienten uppleva både färre och mildare anfall. Även ämnet CBD hjälper till att lindra epileptikers symptom.

 

Alzheimers är en fruktad demenssjukdom som typiskt drabbar äldre människor. Här går du från att vara en välfungerande, självständig människa till att vara helt beroende av andras hjälp. Det är en starkt försvagande sjukdom – både för patienten, men också för familjen. Vid Alzheimers har det faktiskt visat sig att hampaolja kan ha en stor gynnande effekt. Ämnet THC kan nämligen – om inte stoppa – reducera produktionen av ett bestämt protein som anses som huvudansvarig för den förödande sjukdomen. Det är alltså inte tal om en kur, men en nedsättning av den hastighet som sjukdomen sprider sig.

 

Det är dessutom välkänt att sklerospatienter kan få stor nytta av hampaolja. Utan att gå djupare in i klinisk presentation för sklerosens tillstånd och fysiska förhållanden handlar det om att sklerospatienter har nytta av de antiinflammatoriska egenskaper som hampaoljan besitter. Oljan kan hjälpa till att minska de så kallade attackerna genom att stötta endocannabinoidsystemet i vår kropp vilket i sin tur kan öka patientens livskvalitet.

Hampaoljan fungerar smärtlindrande

Något som absolut talar för hampaoljan är att den kan vara smärtlindrande i en mycket hög och enastående grad. Detta gäller oavsett om smärtan är en biverkning av en underliggande sjukdom eller kommer från en behandling, som exempelvis behandlingar cancerpatienter får. Från artritsmärta till smärtor från cancersjukdomar berättar patienterna om ökat välbefinnande och mindre smärta efter konsumtion av CBD.

Få ett sunt hjärta

Att hampans effekt undersöks på olika led och kanter medför att det ständigt uppstår nya och överraskande upplevelser. Det har faktiskt visat sig att hampaolja kan ha en positiv effekt på hjärta och kretslopp. Det har nämligen överraskande framkommit att hampaolja kan stimulera produktionen av flera antioxidanter som har en gynnande effekt på bland annat minskningen av kolesterol. Men det ger dig alltså inte fripass att äta bacon hela dagen – effekten bör undersökas närmre och det finns ännu inte tillräcklig forskning av just dessa effekter av hampa och CBD.

Kan man få biverkningar vid intag av hampaolja?

Innan man får recept på ett läkemedel behöver man genomgå massor av olika tester. På det sättet kan läkarna nämligen se till att ämnet inte har oönskade biverkningar. Det är emellertid ofta fallet att läkemedlet avvägs så att dess positiva effekter sätts upp mot de negativa. Läkemedel utan någon form av biverkningar är nämligen sällsynt. Detta gäller även för hampaolja som utöver sina läkande effekter också kan fungera på ett sätt som inte alltid är helt fördelaktigt. Det visar sig dock gång på gång att hampolja endast har få och obetydliga biverkningar.

 

Men det finns särskilda riktlinjer för att undersöka alla medel som finns på marknaden så att säkerheten bibehålls. Därför måste hampa också genomgå den ena forskningen och studien efter den andra.

Biverkningarna är få och små

De biverkningar som det primärt berättas om är i sig ofarliga, även om de kan vara besvärliga. Det kan exempelvis handla om torr mun, ett plötsligt blodtrycksfall och en känsla av att känna sig yr. Alla dessa biverkningar är förbigående och de flesta användare av hampaolja talar om att de oönskade effekterna av oljan försvinner allt eftersom de vänjer sig vid konsumtionen av produkten.

Allt som allt är hampaolja ett förnuftigt val

När det väl kommer till kritan verkar det som att hampaolja är ett förnuftigt val att prova när man lider av en sjukdom eller upplever symptom där hampaolja har visat sig ha en gynnande effekt. I Danmark sker just nu en försöksordning med medicinsk cannabis vilket är ett stort steg på vägen. Det betyder nämligen att man kanske kan få tillgång till en form av medicin som så många andra människor endast talat positivt om i åratal.

 

Det ser faktiskt ut som att hampaoljans positiva effekter överskuggar de minimala biverkningar som finns. På så vis är det ett ämne som förtjänar en högre grad av synlighet. Vi hoppas att den nya försöksordningen i Danmark leder till att fler politiker och läkare även i Sverige uppmärksammar hampans goda möjligheter. Många danskar hoppas att hampan blir en fast beståndsdel av läkares medicinska möjligheter och på det sättet gör det lättare för många behövande människor att få tag i hampan utan att behöva ta till kriminella handlingar på samma gång.