Uppdaterad studie om CBD och dess biverkningar

Det är sen tidigare känt att CBD har relativt få biverkningar i jämförelse med syntetiskt framställda mediciner och preparat som ordineras till och används av miljontals människor världen över. I en uppdaterad studie beträffande biverkningar av CBD hos personer som är drabbade av psykotiska störningar eller epilepsi finner vi ytterligare bevis för denna potentiellt mer fördelaktiga biverkningsprofil i jämförelse med de mediciner som ordineras av läkare idag.

CBD kontra läkemedel

De vanligast förekommande biverkningarna av CBD hos patienter som deltog i studien visade sig vara trötthet, diarré och ökad/minskad aptit. För en person med medelsvår till svår epilepsi ordineras vanligtvis flera olika läkemedel som tillsammans kan bidra till en rad allehanda biverkningar. I vissa fall kan summan av dessa biverkningar utmynna i mer lidande för den drabbade än anfallen i sig. I jämförelse med andra läkemedel som används för behandling av dessa medicinska tillstånd har CBD därmed visat sig kunna ha en bättre biverkningsprofil och har därför potential att förbättra patienternas upplevelse och mottaglighet av behandlingen.

Antipsykotiska läkemedel har tillika en rad biverkningar som givetvis varierar till antal och utfall beroende på en rad faktorer. Några av de allvarligare biverkningarna är: hormonella biverkningar, viktökning, trötthet, nedsatt kognitiv förmåga, minskad sexlust samt kramper och andra muskelbiverkningar. Andra mer vanliga men inte fullt så allvarliga biverkningar är yrsel, högre puls, förstoppning och muntorrhet med flera.

CBD har jämförelsevis få och lindriga biverkningar i relation till antipsykotiska läkemedel och preparat. Muntorrhet, sänkt blodtryck, ökad/minskad aptit, trötthet (vid för stora mängder) samt diarré (pga ämnet klorofyll som bl.a. rensar mag- och tarmsystemet från skadliga bakterier och toxiner) är vanligast förekommande. I uppstartsfasen kan somliga uppleva förvärrade symptom, så kallade utrensningssymptom, då immunförsvaret aktiveras. Det är kroppens sätt att boosta immunförsvaret genom att rensa ut skadliga gifter och restprodukter som lagrats i kroppen, därav symptomen.

  • Välkomsterbjudande
  • På Nordic Oil välkomnar vi nya kunder med en nykundsrabatt på 12%!
  • Använd rabattkoden „12NORDIC"

Sammanfattningsvis så har CBD visat sig ha en skonsammare biverkningsprofil men det är viktigt att påpeka att studien även slår fast att mer forskning bör tillämpas på området för att vidare och mer djupgående undersöka och kartlägga ännu ej identifierade biverkningar av CBD.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5569602/

One comment on “Uppdaterad studie om CBD och dess biverkningar”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *