Varför är CBD så dyrt?

Är CBD verkligen så dyrt? Vilket pris bör man egentligen betala för CBD? Dessa är några vanliga frågor som vi får höra.

CBD-marknaden är överväldigad med produkter i olika prisklasser. Även om vi förstår logiken i efterfrågan och utbudet av en produkt som bestämmer priset i slutändan, vad får oss egentligen att tycka att CBD är så dyrt?

Att kalla en produkt dyr eller konkurrenskraftig beror på flera överväganden. Är det kvalitetsuppfattningen som gör att CBD drivs in i den dyra kategorin? Vad är din kvalitetsuppfattning?

Låt oss ge lite mer insikt. I detta blogginlägg får du mer information om:

  • Välkomsterbjudande
  • På Nordic Oil välkomnar vi nya kunder med en nykundsrabatt på 12%!
  • Använd rabattkoden „12NORDIC"
  • Är CBD dyrt?
  • Från planta till händer
  • Vilka faktorer påverkar priset?

Är CBD dyrt?

Det är en öppen fråga. Låt oss i allmänhet diskutera två skäl som bedömer om CBD kan uppfattas som dyrt.

För det första bestämmer landet och staten som du bor i det slutliga priset för en produkt. Anledningen till detta är att all leverans och användning av industrihampa omfattas av federala och statliga lagar som varierar enligt lagbestämmelser. Därför varierar andelen mervärdesskatt också. Detta blir antingen inkluderat eller uteslutet i slutpriset.

I de flesta fall kommer du att kunna se den här informationen när du gör ett köp. Detsamma gäller både onlineshopping och vanliga butiker.

För det andra är du medveten om att CBD-produkter extraheras från cannabisextrakt. Men varje CBD-produkt behöver nödvändigtvis inte komma från en specifik strain eller sort. Studier har identifierat 779 olika cannabisstrains. Varje sort har unika egenskaper och odlas i olika delar av världen. Om man letar efter CBD-produkter av en specifik stam kan kostnaderna för CBD därför också skilja sig åt. Hos Nordic Oil används sorterna Futura 75, Felina 32 och Santhica 70 vid tillverkningen av produkterna.

Förutom detta finns det dock ännu mer att väga in i slutpriset på CBD-produkter.

Cannabisodling

Från planta till händer. Vilka faktorer påverkar priset?

Utöver efterfrågan och utbudsmekanismen är andra faktorer som påverkar priset på CBD följande:

(1) Kostnad för odling

Alla allmänna regler för jordbruk gäller även för odling av cannabis. Till exempel väder, jord, vatten och temperatur.

  • Jordens struktur, dränering och vattenhållning är de viktigaste punkterna för att få en god skörd. När det gäller temperaturbeständighet föredrar hampaplantor en temperatur som liknar människans, inte för torr, inte för fuktig.
  • Modern teknologi har gjort cannabisodling mer miljövänlig och hållbar. Har du hört talas om Grow Light-teknologi? Denna trädgårdsodlingsteknik modererar ljus och värme med hjälp av LED-lampor. Och används numera både på industri- och hushållsnivåer.

    Cannabisodlingens komplexitet medför flera kostnader vid skörden av plantorna som i sin tur påverkar slutpriset på produkterna.

(2) Kostnad för arbetskraft

Den naturliga tillgängligheten av hampa som kan spåras tillbaka från 8000 f.Kr. till medeltiden var en viktig del i människors livsstil. Det spelade också en dominerande roll i den tidiga utvecklingen av landet på grund av den arbetskrävande karaktären av hampaskördarna.

Enligt en forskningsrapport 2016 är “äpple-, apelsin- och cannabisgrödor mycket arbetskrävande” och täcker mer än 30% av de totala produktionskostnaderna. Detta beror bland annat på komplex jordbearbetning, plantering, bevattning, beskärning och trimning med flera. Dessa är bara några av de olika uppgifterna som är mycket arbetsintensiva.

Trimning betraktas ofta som det tråkigaste och mest krävande, men lukrativaste jobbet. Erfarna trimmare tjänar normalt 20-30€ per timme och kan gå upp till 150-200€ per kilo planta. Arbetar man 10-14 timmar per dag kan en trimmare bearbeta upp till 2 kilo per dag. Därför kan den tre månaders skördesäsongen som också kallas ”Croptober”, ett smeknamn för utomhusskördens säsong som sträcker sig mellan september-november, vara mycket givande för trimmaren. Men samtidigt kostbart för verksamheten.

CBD olja och cannabislöv

(3) Extraktionskostnader

Cannabisextraktion är en arbetsintensiv uppgift som kräver skicklighet och expertis. Det finns många olika metoder för utvinning av CBD-olja. Beroende på kraven och tillverkningsanläggning genomförs typiskt någon av följande standardprocesser:

Extraktionsprocessen kan utföras med lösningsmedel och utan lösningsmedel. I stort sett är de mest populära lösningsmedlen för cannabisextraktion butan och propan, även om CO2, etanol och värme och tryck också används.

Utvinningsprocessen är ett viktigt val för att kunna producera ekonomiskt tillgängliga kvalitetsprodukter, som dessutom är tillgängliga för större delar av samhället. Det finns två perspektiv att titta på. Å ena sidan är organisk lösningsmedelsbaserad extraktion en vanlig metod som följs som en standardpraxis inom många industrier: kemikalier, livsmedel, personlig vård, läkemedel.

Å andra sidan kan organiska lösningsmedel vara mycket eller extremt brandfarliga och explosiva, vilket är ett viktigt problem för säkerheten för personer som är involverade i arbetet, tillverkningsenheten och samhället. Till exempel är den ”öppna sprängningstekniken” för CBD-extraktion inte bara farlig utan skapar också en svart marknad som säljer produkter av låg kvalitet till ett lågt pris. Patienter kan utsättas för höga hälsorisker vid köp av sådana produkter.

Därför säger studier att kolvätelösningsmedel är en bättre och säkrare satsning än organiska lösningsmedel. Metoden producerar överlägsen kvalitet som är ekonomisk, tillgänglig och säker. Hos Nordic Oil använder vi uteslutande CO2-extraktion som bedöms som den främsta, men mest komplexa och dyraste metoden för CBD-extraktion.

(4) Rättsliga kostnader

Företagslicenser är en komplex process. Att följa lagar och förordningar är därför varje individs ansvar. Att följa etiska värden i att bedriva verksamhet är viktigt på den teknologidrivna globaliserade marknaden.

Att driva en juridisk verksamhet innebär ofta många juridiska kostnader för att få behörigheter och privilegier. Denna avgift betalas typiskt ut till staten för att bevilja en licens för att bedriva auktoriserad verksamhet. Tyvärr innebär cannabis rykte att det krävs ytterligare granskningar för att få en licens inom denna verksamhet.

Dessa licenskostnader varierar från stat till stat i alla länder. Dessutom finns det en kostnad i varje steg i produktens värdetillägg. Det ingår en avgift i varje process. Till exempel ansökningsavgift, odlingsanläggningslicens, produkttillverkningslicens, koncentratstillverkningslicens, som kan variera från 1000 USD och uppåt.

Alla dessa små kostnader är enkla att förbise när man utvärderar priset på CBD-produkter, men spelar naturligtvis in på slutpriset för att verksamheten ska kunna löna sig.

(5) Import- och exportkostnader

Separata fraktkostnader för varje enskild produkt medför även det kostnader som kan variera beroende på lagar och regler i ditt land.

Att importera cannabis från länder där det odlas innebär flera processer. Importen medför kostnader som kan variera beroende på var det kommer ifrån och inkluderas i produktens slutpris.

Fraktkostnader kan ses i två kategorier. Den ena är när man skickar den slutliga produkten till den slutliga leveranspunkten, t.ex. kund, och den andra är kostnaderna för anskaffning av råvaror som behövs för driften av verksamheten. Det är lätt att förbise detta när man utvärderar priset för produkterna.

Det är viktigt att hela leveranskedjan tas i beaktning när det kommer till produktkostnadsanalys.

Mikroskop

(6) Renhets- och säkerhetstester, kvalitetskontrollkostnader

Att distribuera hälsorelaterade produkter innebär alltid flera tredjeparts säkerhets- och renhetstester som vanligtvis görs av laboratorier som följer strikta regler för godkännande av produktkvalitet. Dessa tester kan dessutom ta lång tid att genomföra på grund av dess komplexitet.

Lägg till ständig efterforskning och utveckling, användning av modern teknik och maskiner som underlättar produktion och leverans av högkvalitativa, säkra och testade produkter, så höjs slutpriset ännu lite till.

(7) Kostnad för positionering på marknaden

Vi är alla bekanta med online-shopping som sparar tid och ansträngning. Men onlinevärlden är översvämmad av CBD-produkter som erbjuds av olika märken. Det är en tråkig process för oss att hitta och välja rätt produkt.

Nordic Oil har noggrant inbäddat detta värde i sin verksamhet och antar bästa praxis för att kommunicera och bedriva affärer. Vi uppdaterar oss kontinuerligt om ny information och kunskap, och undersöker och jämför olika produkter. Vi består av ett team passionerade och målstyrda yrkesverksamma personer som engagerar sig i att göra detta möjligt. Som ett resultat hjälper detta våra kunder att fatta välgrundade beslut.

Funderingar? Vår erfarna kundtjänst finns tillgänglig att hjälpa dig på 11 olika språk alla vardagar. Servicen som erbjuds är naturligtvis ytterligare en kostnad som spelar in på slutpriset av produkten med tanke på löner, lokalkostnader och utrustning, men du kan vara säker på att alltid få en 5-stjärnig kundservice som är redo att hjälpa dig hela vägen. Hos oss är kund och kvalitet alltid i fokus.

Slutsats

Nordic Oil ser till att följa bästa möjliga praxis när det kommer till att efterforska aktuell information om produkter så att du kan göra välgrundade val vid ditt köp. Vi strävar efter att vara så transparenta som möjligt i våra processer, och hoppas att detta inlägg gav dig mer insikt i hur slutpriset på produkten påverkas. Vi gör vårt bästa för att prispressa där det går, men aldrig där kvalitet och service skulle bli lidande. Det är vår ambition att erbjuda CBD-produkter av högsta kvalitet för allas behov. Vi vill göra högkvalitativ CBD tillgängligt för alla som behöver det.

Anslut dig till oss ​​på Facebook, Instagram och läs våra blogginlägg för att utöka din kunskap. Tveka heller inte att dela dina erfarenheter med oss och andra CBD-användare!

Tycker du att CBD är dyrt? Kommentera nedan!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *