FAQ

Är CBD-olja medicin?

Nej. CBD-olja är ett naturligt kosttillskott producerat på extrakt från hampaplantan. CBD-olja är inte godkänt av Läkemedelsverket.

Finns det CBD-olja/hampaolja med THC i Endoca?

Endoca har arbetat noga med att odla cannabis/hampastammar som innehåller höga mängder av koncentrerad CBD samt cannabinoider, och ouppnåeliga mängder THC. Produkterna innehåller aldrig mer än 0,2% THC vilket är den högsta lagliga gränsen.

Förklaring av CBD-olja

CBD-olja kommer från cannabisplantor med hög nivå av cannabidiol, alltså CBD, medan de innehåller en låg nivå av THC. Endocas CBD-produkter innehåller alltid mindre än 0,2% THC. Extrakterna kan användas i pastaform eller blandas med andra oljor som hampafröolja, för att minimera viskositeten av extraktet. Det kan variera mycket hur stort innehåll av cannabidiol det finns i CBD-olja beroende på vilket märke man köper. Detta beror på tillverkarna som använder ett varierat sortiment av plantor och olika förberedelsetekniker. Endoca's CBD-produkter är producerade med en hög koncentration av CBD, och mängden av THC är högst 0,2%.

Förklaring av hampaolja

Hampaolja är ett annat uttryck för cannabisextrakter som kan användas till CBD-olja. Dock ska man vara mycket uppmärksam på att det finns en stor missuppfattning mellan skillnaderna på hampaolja och hampafröolja, där många tror att det är samma sak. Hampafröolja innehåller inte CBD eller andra former av cannabinoider, och används uteslutande för livsmedelsförberedelse.

Framställning av CBD-olja/hampaolja – hur?

Endoca använder sig av CO2-extraktion som betyder att de använder CO2 för att utvinna de användbara molekylerna. Efter skörden av växterna använder de den superkritiska CO2-extraktionsprocessen för att producera den högsta kvaliteten av hampaolja som finns på marknaden. Genom att använda denna metod förblir alla de viktigaste aktiva molekylerna i plantan intakta, så att kvaliteten och effektiviteten bevaras. Endocas höga kompetens inom extraktionsprocessen gör att de kan använda de renaste och mest effektiva metoderna för att producera extremt högkvalitativ hampaolja.

Är dessa produkter lagliga?

CBD-olja/hampaolja samt andra former av hampaprodukter kategoriseras som livsmedelbaserade produkter. Det finns inte några direkta restriktioner på att tillverka, sälja och använda sig av hampaolja i Sverige: Så länge innehållet är lågt eller innehåller ouppnåerliga koncentrationer av THC-molekyler är det lagligt i de flesta länder, särskilt inom EU.

Blir man påverkad eller "hög" av CBD i hampaoljan?

Hampaolja innehåller huvudsakligen CBD (cannabidiol), en sammansättning som inte påverkar konsumenten på ett psykoaktivt sätt. Tvärtom hjälper CBD-oljan till att bibehålla ett stilla och klart sinne samt upprätthåller en aktiv livsstil.

Kan CBD-olja hjälpa mot sjukdomar?

Det finns ännu inte några medicinska påståenden kring CBD/hampaolja. Här rekommenderar man att själv undersöka situationen eller kontakta sin läkare. Uttalanden har ännu inte bedömts av FDA.

Kan man bli positivt testad för cannabis vid konsumtion av CBD-olja?

Som utgångspunkt är det inte många som blir testade på sina arbetsplatser, men för vissa är det en realitet. De flesta tester kollar efter THC. I Endoca's produkter finns det minimala mängder av THC (högst 0,2%). Tidigare tester har ibland gett positiva utslag av THC för personer som konsumerat livsmedel som innehåller hampa - såsom hampafrö, hampaolja, och så vidare, trots dess låga THC-halter. Står du inför någon form av test rekommenderar vi att tala om för de som testar dig att du använder CBD-produkter för säkerhets skull.

Detta innehåller CBD-olja/hampaolja

Aldehyder, alkaner, alkoholer, aminosyror, CBD, klorofyll, flavonoider, glycosider, ketoner, kväveföreningar, pigmenter, sockerarter och vitaminer. Det finns över 400 molekyler i cannabis/hampa, och i ny forskning visar det att en grupp av molekyler som cannabis producerar, såkallade cannabinoider, är den huvudsakliga delen av dess effekt. CBD, THC, CBG är några av de över 60 cannabinoider som finns. THC är det ämne som är psykoaktivt och gör att man blir “hög”. Endocas produkter innehåller en hög koncentration av CBD och ingen/låg koncentration av THC (max 0,2%) så att man inte blir hög av produkterna.

Andra namn för cannabis som du kanske känner igen

Cannabis har riktigt många namn som används dagligen, vissa med lite olika betydelser och användningsområden. Till exempel: Hampa, marijuana, pot, weed, gräs, dope, hasch, ganja, med flera.

Vad har gjort cannabis/hampa så populärt?

Det är lätt att odla då det är helt organiskt och inte behöver kemikalier. Dock finns det alltid en liten risk eftersom att plantan lätt kan dö. Det ger ett högt resultat per hektar till jordbrukarna eftersom de kan dra nytta av hela växten och dess frön. En annan sak som har gjort cannabis/hampa så populärt är att man kan ersätta fiskolja med det då plantan har ett mycket rikt innehåll av Omega 3. En mycket stor del av befolkningen menar att det kan ha en avslappnande effekt vilket har gjort det populärt för fritidsbruk. Dessutom menar många också att plantan kan hjälpa till att lindra olika symptom.

Hjälper cannabis folk?

Det finns inga vetenskapligt bevisade tecken på att cannabis har en positiv effekt på människokroppen. Innan forskning har gjorts på människor under en längre tidsperiod kommer det vara svårt att besvara frågan om hur cannabis hjälper. Cannabinoider som produceras i cannabisplantor liknar ett ämne som finns i människokroppen, vilket kan vara därför de hjälper till att skapa balans i kroppen. Men för att kunna fastslå detta krävs det många slumpmässiga, dubbelblinda placebo-försök över en lång tidsperiod för att kunna bevisa den möjliga positiva effekten. I dagsläget sker många studier kring ämnet och vi ser positiva resultat löpande.

Så fungerar CBD

Vetenskapliga experiment tyder på att cannabinoiderna fungerar på samma sätt som ett ämne människan själv skapar hos friska människor. Handlingsmekanismerna har ännu inte klargjorts, och det finns inga avgörande undersökningar som visar resultat.

Förklaring av endocannabinoidsystemet

Endocannabinoidsystemet är en homeostatisk regulator av neuronaktivitet och nästan alla andra fysiologiska system i kroppen. Det har en reglerande roll på smärta, inflammation, minne, känslor, sömn och metabolisk funktion. Det innehåller ett stort nätverk av receptorer i hjärnan, det centrala och perfera nervsystemet och cannabisliknande förbindelser kallat endocannabinoider. Man jämför också med en dimmer som arbetar ständigt för att ge balans när det är för mycket eller för lite aktivitet i kroppen. Forskare menar också att om människosystemet inte fungerar optimalt kan sjukdomar uppstå. Detta är känt som Endocannabinoid Deficiency och kan ligga till grund för många tillstånd såsom migrän, fibromyalgi, IBS och multipel skleros. Nya studier visar att aktiva substanser från andra plantor såsom morot, ingefära, kava och svartpeppar innehåller förbindelser som interagerar med endocannabinoidsystemet.

Vad är skillnaden på CBD och THC?

Cannabinoider är en grupp molekyler, som generellt fungerar på liknande sätt, som interagerar med endocannabinoidsystemet. Det finns några mindre strukturella skillnader, men alla kopplar till samma receptorer i människokroppen. Även om det inte finns något sådant, finns det mycket spekulationer i det vetenskapliga samfundet att de små strukturella skillnaderna är ansvariga för de olika biverkningar som varje cannabinoid har. THC är cannabinoiden som gör användaren “hög” och är den cannabinoid som riktas mot narkotikatester. CBD är mycket liknande i strukturen, men effekten av CBD är det motsatta från THC. I jämförelse med THC är CBD en icke-psykoaktiv cannabinoid och orsakar inte ett påverkat, euforiserande tillstånd. CBD har faktiskt antipsykotiska effekter, vilket betyder att CBD fungerar på ett helt motsatt sätt gentemot THC. Vetenskapliga undersökningar tyder på att CBD också minskar de berusande effekterna av THC.

Cannabis och tester

THC är cannabinoiden som är riktad mot läkemedelstester. Dessa tester söker efter metaboliska produkter av THC och börjar med exempelvis ett enkelt urintest. Testen använder antiämnen till att upptäcka THC och metaboliten den producerar. Det finns inget CBD-test eftersom CBD inte är ett olagligt ämne.

Vad är cannabisolja?

Cannabisolja används för att beskriva alla former av cannabis-extrakt.

Vad är CBD-extrakt?

CBD-extrakt används för att beskriva cannabisextrakt med CBD-innehåll.

Vad är hampaextrakt?

Hampaextrakt kan användas till att beskriva eventuella cannabisextrakt. Men det betyder dock inte att det kommer finnas CBD då inte alla hampaväxter innehåller CBD.