VAD ÄR ISO 22000:2018?

ISO 22000:2018 är en internationell standard som hjälper en organisation att införa ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Certifieringen innebär att ett företag har kontrollerats och godkänts av en oberoende myndighet för livsmedelssäkerhet. Detta garanterar också att dess produkter är säkra och reglerade.

Se vårt ISO-certifikat

Icons/UI/forth

SÄKERSTÄLLANDE AV KVALITET

Hantering av livsmedelssäkerhet

Alla företag som erbjuder produkter som är avsedda att konsumeras har ett ansvar för att garantera produkternas säkerhet och kundernas välbefinnande. ISO 220000:2018 är en oberoende livsmedelssäkerhetsstandard som hjälper företag som Nordic Oil att identifiera och kontrollera risker för livsmedelssäkerheten. Det är en internationell standard som säkerställer att organisationer kan identifiera och hantera risker och därmed förbättra prestationer relaterade till livsmedelssäkerhet.

Vår kvalitet

 • Qualitätsstandards

  Kvalitetsstandarder

  Endast företag med de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet kan få en ISO 22000-certifiering.

 • Gesundheit und Sicherheit

  Hälsa och säkerhet

  Minimering av livsmedelsrisker leder till förbättrad hälsa och säkerhet för kunder och anställda som kommer i kontakt med företagets produkter.

 • Transparenz

  Öppenhet

  ISO 22000 möjliggör ökad öppenhet inom företagen och förbättrar produkternas spårbarhet.

 • Kundenzufriedenheit

  Kundtillfredsställelse

  Företag med ett säkerhetssystem för livsmedelshantering är bättre rustade för att leverera produkter som uppfyller kundernas förväntningar.

 • Internationale Anerkennung

  Globalt erkännande

  ISO 22000 är en internationellt erkänd standard och kan förbättra ett företags anseende hos kunder, leverantörer och tillsynsmyndigheter över hela världen.

CBD-EXPERTER

Våra kvalitetsexperter

 • Rick Noteboom

  KVALITETSANSVARIG

  Rick är chef för Nordic Oils kvalitetsavdelning och har över 10 års erfarenhet av kvalitetsledning och utveckling av högteknologisk livsmedelsproduktion. Tillsammans med resten av kvalitetsteamet ser Rick till att varje enskild produkt från Nordic Oil är av högsta kvalitet.

 • Sanne Kraak

  KVALITETSVÄRDERARE
  Sanne är expert på mat och hälsa och har en bakgrund inom livsmedel och näring. Som kvalitetsvärderare på Nordic Oil övervakar hon produktionen av alla våra produkter, från softgels till hudvård.